صـرافـی لـنـدن - حواله پوند فورى - بدون کارمزد

فروش ارز و حواله

خـرید ارز و حواله

صرافی لندن

TTبانکی
نـقـدی
TTبانکی
اسکناس
ارز
لندن
64000
62000
61000
60000
پوند
54400
54000
53100
52200
یورو
51500
51000
50300
49500
دلار

حواله پوند, یورو, دلار - صرافی لندن

فروش ارز و حواله

خـرید ارز و حواله

TTحواله
حواله
فروش
خريد ارز
ارز
تهران
52000
51300
52000
51300
دلار
54500
54200
54900
54200
یورو
65000
62500
63200
62200
پوند
14650
14000
14160
14000
درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

تومان
29,700,000
سکه آزادی جدید
تومان
25,900,000
سکه آزادی قدیم
تومان
15,650,000
سکه آزادی نیم
تومان
10,700,000
سکه آزادی ربع
تومان
5,900,000
سکه یک گرمی