مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات
Contact 020 3305 9489
079 3922 3886
Created by
Location

Location

London, UK
72, The Broadway, Greenford, London, UB6 9QA

Pamir Bakery نانوائی پامیر

Advert details

Advert ID: 178
Displayed: 1475
Expires: 2021-01-01 00:00:00

Description

Pamir Bakery in London

نانوائی مدرن پامیر با ارائه انواع نان, کیک و شیرینی برای جشنها و میهمانیهای شما در لندن و انگلستان

Pamir Bakery in London

Comments

Comments

My other offers