مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات
Contact Tel: 020 8569 7000
https://
Created by
Location

Location

Hounslow, London, UK
Prospect House, 67 Boston Manor Rd. Brentforf Middlesex, London, TW8 9JQ

Nobar Sabz محصولات غذایی نوبر سبز

Advert details

Advert ID: 264
Displayed: 143
Expires: 2020-03-16 10:16:00

Description

محصولات غذایی مجتمع کشت و صنعت نوبر سبز

محصولات غذایی نوبر سبز در لندن و انگلستان

محصولات غذایی مجتمع کشت و صنعت نوبر سبز در کلیه سوپر مارکتها در سراسر جهان

تولید کننده انواع میوه و سبزیجات منجمد با روش علمی انجماد سریع (IQF)

Prospect House, 67 Boston Manor Rd. Brentforf Middlesex, London TW8 9JQ. UK

Video
Comments

Comments

My other offers