مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات
Contact 020 8867 0904
https://
Created by
Location

Location

London, UK
Unit 7, Marlin Park, Central Way, Feltham, London, TW14 0XD

DFS ارسال بار زمینی, هوایی و دریایی

Advert details

Advert ID: 204
Displayed: 826
Expires: 2020-06-06 08:12:00

Description

DFS International Shipping

ارسال بار زمینی - ارسال بار هوایی

یهترین خدمات دریافت و تحویل بار در محل و فرودگاه ها

- حمل بار زمینی با تریلر به گمرک شهریار

- حمل بار دریایی با کانتینرهای ۲۰-۴۰ فوت مربع به بندرعباس

- حمل بار هوایی با هر وزن و به هر مقصد در سراسر جهان

DFS International Shipping

 Unit 7, Marlin Park, Central Way, Feltham, London TW14 0XD

Video
Comments

Comments

My other offers