مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات

بازار لندن, کلیه خدمات در لندن, خدمات فنی, ساختمانی, حسابداری, تجاری, مالی, تبلیغات, حمل و نقل, خدمات عمومی و نیازمندیهای لندن و انگلیس در بازار لندن.