50p آگهی در بازار لندن از

 

صرافی لندن

 

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  صرافیTT   شخصTT اسکناس     بانکیTT اسکناس ارز
  46000   45000 42500     43000 41500 پوند
  پرداخت از حساب  صرافی   38500 36500     36800 35700 یورو
    36500 34800     35000 34000 دلار
  سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر درهم

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

کارمزدTT
حـوالهTT
اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
0%+ 37000 36700   36000 36400 دلار
0%+ 39000 38600    9%+ مالیات و کارمزد 38100 یورو
0%+ 45500 45000   44400 پوند
--- 0000 0000   9910 درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 17,570,000 آزادی - جدید  
  تومان 16,850,000 آزادی - قدیم  
  تومان 10,050,000 آزادی - نیم  
  تومان 7,100,000 آزادی - ربع  
  تومان 3,700,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا

سفارش آگهی

There are no advertisements in this category