50p آگهی در بازار لندن از

 

صرافی لندن

 

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  شرکتیTT   حـوالهTT اسکناس     بانکیTT اسکناس ارز
  40000   38500 36300     36000 34500 پوند
  پرداخت از حساب  صرافی   32300 32000     31800 30700 یورو
    33300 33000     32800 31700 دلار
  سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر درهم

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

کارمزدTT
حـوالهTT
اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
1-3%+ 33300 33000   32500 32300 دلار
1-3%+ 32300 32000    10%+ مالیات و کارمزد 31300 یورو
1-3%+ 37500 36000   35500 پوند
--- 0000 0000   8750 درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 14,350,000 آزادی - جدید  
  تومان 13,400,000 آزادی - قدیم  
  تومان 8,050,000 آزادی - نیم  
  تومان 5,050,000 آزادی - ربع  
  تومان 3,030,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا

سفارش آگهی

There are no advertisements in this category