مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات

صرافی لندن

 
فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

صرافیTT شخصیTT اسکناس   بانکیTT ارز   ارز
38500 37500 36600   35000 34000   پوند
34900 34000 33200   31700 30850   یورو
30000 29200 28500   27200 26500   دلار
قیمت سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر سایر

صرافی لندن

   
فروش ارز و حواله   خرید ارز  

تهران

  
صرافیTT شخصیTT اسکناس   بانکیTT ارز ارز
30300 29200 29500   29000 28500 دلار  
35300 34000 34400   33800 33200 یورو  
38900 37500 37900   37250 36600 پوند  
8250 7950 8030   7890 7750 درهم  

صرافی لندن - نرخ سکه

  بازار تهران  
  تومان 13,600,000 سکه آزادی - جدید  
  تومان 12,750,000 سکه آزادی - قدیم  
  تومان 7,400,000 سکه آزادی - نیم  
  تومان 4,400,000 سکه آزادی - ربع  
  تومان 2,300,000 سکه آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا