مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  شرکتیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT اسکناس ارز
  33000 32000 31300   30500 29500 پوند
  28350 27450 26900   26200 25300 یورو
  23500 22700 22300   21700 21000 دلار
قیمت سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر سایر

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

شرکتیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
23500 22800 22600   22300 22000 دلار
28350 27500 27250   26900 26500 یورو
33000 32000 31700   31300 30900 پوند
6390 6200 6140   6070 5990 درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 10,050,000 آزادی - جدید  
  تومان 9,800,000 آزادی - قدیم  
  تومان 5,600,000 آزادی - نیم  
  تومان 3,600,000 آزادی - ربع  
  تومان 2,200,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا