50p آگهی در بازار لندن از

 

صرافی لندن

 

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  شرکتیTT   بانکیTT نـقـدی   بانکیTT نـقـدی ارز
  66000   65000 63000   62000 60500 پوند
  از حساب ^ صرافی   56000 53400   53500 52200 یورو
    52300 50700   49900 48700 دلار
    سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر درهم

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

شرکتیTT
بانکیTT
نـقـدی   بانکیTT
اسکناس ارز
53000 52700 51700   000 51500 دلار
56700 56300 55400    10%+ مالیات و کارمزد 55200 یورو
66500 65500 64300   64000 پوند
14440 14370 14070   14020 درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 30,700,000 آزادی - جدید  
  تومان 27,300,000 آزادی - قدیم  
  تومان 16,800,000 آزادی - نیم  
  تومان 11,200,000 آزادی - ربع  
  تومان 6,600,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا

سفارش آگهی

There are no advertisements in this category