50p آگهی در بازار لندن از

 

سفارش آگهی  

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  صرافیTT شخصTT اسکناس     بانکیTT اسکناس ارز
  40000 38500 37000     36500 35500 پوند
  پرداخت از حساب  صرافی با ارائه رسید 32200 31300     30900 30000 یورو
  30500 29900     29600 28800 دلار
  سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر درهم

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

کارمزدTT
حـواله
اسکناس   بانکی
اسکناس ارز
+ % 30700 30500   29800 29800 دلار
+ % 32000 31700    9%+ مالیات +کارمزد 31000 یورو
+ % 38000 37500   36600 پوند
--- 8350 8300   --- درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 14,550,000 آزادی - جدید  
  تومان 13,700,000 آزادی - قدیم  
  تومان 7,950,000 آزادی - نیم  
  تومان 4,950,000 آزادی - ربع  
  تومان 2,750,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا

There are no advertisements in this category