50p آگهی در بازار لندن از

 

صرافی لندن

 

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  صرافیTT   شخصTT اسکناس     بانکیTT اسکناس ارز
  58000   56000 53000     52500 51500 پوند
  پرداخت از حساب  تجاری   48700 47000     46600 45700 یورو
    45300 43600     43300 42500 دلار
  سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر درهم

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

کارمزدTT
حـوالهTT
اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
0%+ 46000 45300   43700 45000 دلار
0%+ 49000 48700    10%+ مالیات و کارمزد 48300 یورو
0%+ 56000 55300   54600 پوند
--- 12530 12330   12250 درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 24,350,000 آزادی - جدید  
  تومان 22,900,000 آزادی - قدیم  
  تومان 14,200,000 آزادی - نیم  
  تومان 9,200,000 آزادی - ربع  
  تومان 5,000,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا

سفارش آگهی

There are no advertisements in this category