مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  شرکتیTT شخصیTT اسکناس   بانکیTT اسکناس ارز
  34500 31700 30700   29700 28700 پوند
  30700 28200 27300   26300 25350 یورو
  25200 23100 22400   21600 20800 دلار
قیمت سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر سایر

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

شرکتیTT شخصیTT اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
25500 23450 23300   23500 22400 دلار
31100 28570 28400   28600 27300 یورو
35000 32100 31900   32200 30700 پوند
6940 6400 6350   6400 6100 درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 10,600,000 آزادی - جدید  
  تومان 10,100,000 آزادی - قدیم  
  تومان 5,650,000 آزادی - نیم  
  تومان 3,700,000 آزادی - ربع  
  تومان 2,000,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا