50p آگهی در بازار لندن از

 

+447531632111

 

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  صرافیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT اسکناس ارز
  42000 41500 39200   39000 38000 پوند
  پرداخت از حساب  صرافی 35000 33400   33200 32400 یورو
  31000 29600   29400 28700 دلار
  سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر درهم

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

کارمزدTT
حـوالهTT اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
+ 1% 31000 30800   30000 29500 دلار
+ 1% 35100 34800   33900 33300 یورو
+ 1% 41400 41000   39800 39100 پوند
--- --- 8380   --- --- درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 13,400,000 آزادی - جدید  
  تومان 13,050,000 آزادی - قدیم  
  تومان 6,980,000 آزادی - نیم  
  تومان 3,970,000 آزادی - ربع  
  تومان 2,400,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا

There are no advertisements in this category