نیازمندیهای لندن - صرافی لندن - صوت و تصویر - تجهیزات صنعتی آشپزخانه

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
London Travel Agency Sarafi London
395 Nether Street, London N3 1QQ
Tell: +4475 3163 2111
www.SarafiLondon.co.uk
خدمات ارزی لندن  صرافی لندن
تـلـفــن   صـوت و تصـویـر
 020 8669 2714
  آریا ست
 020 8640 9605
 
افغان ست
 020 8395 3114
  B. Ford بی فورد
 020 8441 4823
 
تهران ست
 020 8395 3114
 
ستلایت 5 ستاره
 020 7788 2917
 
مینا ست
 020 8368 8132
 
سـت UK
 020 8640 9605
 
آریانا ستلایت
 079 0734 5925  
آسمان سـت
     
تجهیزات   تجهیزات
 020 8965 0922
 Quality catering equipment  -  تجهیزات صنعتی رستوران و سوپر مارکت
تجهیزات صنعتی