نیازمندیهای لندن - املاک - خدمات ارزی - ازدواج - اتوموبیل - الکتریک - اینترنت - ادیان

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
London Travel Agency Sarafi London
395 Nether Street, London N3 1QQ
Tell: +4475 3163 2111
www.SarafiLondon.co.uk
خدمات ارزی لندن  صرافی لندن
تـلـفــن    امـلاک
 020 7209 8793    املاک مـددی
 020 7794 2434  Visual Homes  املاک لندن
 020 7624 0055  My Grove State املاک لندن
 020 7316 1827
 Sunlit Estates املاک لندن
     
ازدواج - خـدمـات   ازدواج - خـدمـات
 078 8668 2785
  عاقد - م امینی
 079 0451 5081
  گلچین
 079 5160 1340
  گروه هنری 6 & 8
 020 8205 -----
  گروه هنری امید پژوه
     
خرید و فروش اتوموبيل اتومبیـل - نمایشگاه
 020 8632 1036   Al Trade Centre
 020 8993 8533   اتومبیل رز
     
تعمیرات   اتومبیل - تعمیرات
 020 8861 2833   Civic Tyres
 079 7460 6836   Man & Van
 020 8808 6162   Euro Car
 020 8861 2833   گاراژ DM
 020 8446 8022   D & D Motors / MOT
 079 8558 8448   MOT Centre
 075 0499 0237
  صافکاری بدنه
 078 1173 8559
  آریـن
     
قطعـات   اتومبیل - قطعـات
 0800 980 0062   تعـویض شیشه اتومبیل
     
الـکتـریـک   الـکتـریـک
 020 8985 9808
  امور برق - Protectia
 020 8346 0646
  64 Ballards Lane, London N3 2BU -  لوازم الکتریکی و لوله کشی
لوازم برقی - Parsinoor
     
ایـنـتـرنـت   ایـنـتـرنـت
 020 8492 0118
  کافی نـت
 020 7078 7525   خـدمـات گـوگل
     
ادیـان   ادیـان
 020 7604 5500   مرکز اسلامی انگلیس
 077 3737 8261   کانون توحید لـنـدن
 020 8451 9993   کالج اسلامی لـنـدن